Wizyta studyjna na obszarze działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej …Czytaj dalej →

AKTUALNE  DOKUMENTY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na stronie internetowej w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju została umieszczona: aktualna Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020; aktualna Procedura wyboru i …Czytaj dalej →

Warsztat konsultacyjny

W dniu 25 lipca 2022 roku Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady rozpoczęła cykl warsztatów konsultacyjnych z lokalną społecznością związanych z procesem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027, pierwsze spotkanie odbyło się z mieszkańcami gminy Baligród.   …Czytaj dalej →

“Jak szkolić z finansów osoby o niskich kompetencjach – storytelling w edukacji ekonomicznej”

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o webinarium “Jak szkolić z finansów osoby o niskich kompetencjach – storytelling w edukacji ekonomicznej”, które odbędzie się w środę, 27 lipca o godzinie 14.  Link do rejestracji:  https://teams.microsoft.com/registration/kuBJZKAG6kaP_owlSlSHcQ,mn9tIG2pQk27oagqPonWIA,IgDOsagHRU-KYy_TMomHdw,QC5_nVjFPE6Ji3UVpr0d9Q,n1f8km-GG0-caEL-SOTbsw,LXjC-wJxKki7x0v4-5lFVA?mode=read&tenantId=6449e092-06a0-46ea-8ffe-8c254a548771 Podczas webinarium chcemy podzielić się z trenerami narzędziami do edukacji finansowej. Wypracowaliśmy je …Czytaj dalej →

Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR na lata 2023-2029

Dokument planistyczny jakim jest Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na kolejny okres programowania dla obszaru działania LGD Nasze Bieszczady powstanie w oparciu o metodę partycypacyjną z wykorzystaniem zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej. Metoda partycypacyjna służyć będzie włączeniu społeczności lokalnych …Czytaj dalej →

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LSR na lata 2023-2029

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029, dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, …Czytaj dalej →