Wyniki oceny i wyboru operacji własnej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 28.06.2022 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji własnej nr 1/2022/OW w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji …Czytaj dalej →

Projekt grantowy pn. „Modernizacja/rewitalizacja obiektów małej architektury oraz sprzętu strażackiego na obszarze LGD Nasze Bieszczady”.

W dniu 23.06.2022 r.Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizacje projektu grantowego pn. „Modernizacja/rewitalizacja obiektów małej architektury oraz sprzętu strażackiego na obszarze LGD Nasze Bieszczady”. Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin Lesko i Zagórz.

Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”   „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju …Czytaj dalej →

„Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”   „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju …Czytaj dalej →