Szkolenie członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

W dniu 21 października 2021 roku, odbyło się szkolenie zorganizowane dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, pt. „Zasady funkcjonowania LGD Nasze Bieszczady (statut, regulaminy), Stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nasze Bieszczady …Czytaj dalej →

Szkolenie Lokalnych Grup Działania z Województwa Podkarpackiego

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 –2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2021 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – GRANTY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2021 r. planuje ogłosić nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na …Czytaj dalej →