Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium “Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej”.

Webinarium odbędzie się 26 lutego 2021 r. od 11:00 do 11.40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i …Czytaj dalej →

Fundacja Bieszczadzka zaprasza  liderów i członków organizacji pozarządowych na  szkolenie realizowane w ramach  projektu „Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO”

Temat szkolenia: „ Podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej: – polityka rachunkowości w NGO, – plan kont w NGO – pełna księgowość a uproszczona ewidencja przychodów i kosztów” Szkolenie poprowadzi pani Ewa Sudoł, specjalista w zakresie …Czytaj dalej →

Warsztat refleksyjny – analiza Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 11 lutego b.r. członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele organów LGD tj. Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura LGD Nasze Bieszczady oraz osoby zaangażowane i zainteresowane realizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, podczas zorganizowanego Warsztatu Refleksyjnego podsumowali miniony 2020 rok …Czytaj dalej →

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium “Fundusze europejskie na podnoszenie kompetencji cyfrowych”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium “Fundusze europejskie na podnoszenie kompetencji cyfrowych”. Webinarium odbędzie się 10 lutego 2021 r. od 11:00 do 11.40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer …Czytaj dalej →