Walne Zabranie Członków Lokalnej Grupy Działania NASZE BIESZCZADY

W dniach 23.06.2020 r. oraz 29.06.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku (ul. Parkowa 1, sala narad) odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w celu udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za rok 2019 …Czytaj dalej →