Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD NASZE BIESZCZADY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 1000 w Siedzibie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko. W przypadku braku kworum …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i …Czytaj dalej →

Zakończenie cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 09 grudnia 2019 roku Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zakończyła cykl spotkań związany z informowaniem lokalnej społeczności na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego …Czytaj dalej →