Partnerska wizyta

W dniu 21 października 2019 r. Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” z siedzibą w Miejscu Piastowym odwiedziła obszar Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w trakcie wizyty partnerów zostały zaprezentowane filmy promujące dobre praktyki oraz walory przyrodniczo – kulturowe i historyczne występujące …Czytaj dalej →

Aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady oraz poprawa wyposażenia organizacji/stowarzyszeń działających na ww. obszarze

W dniu 19.09.2019 r. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizacje projektu grantowego pn. Aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady oraz poprawa wyposażenia organizacji/stowarzyszeń działających na ww. obszarze. Projekt obejmuje realizacje 25 zadań na obszarze …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2019 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →