AKTUALNE  DOKUMENTY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na stronie internetowej w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju została umieszczona: aktualna Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020; aktualna Procedura wyboru i …Czytaj dalej →

Szkolenie Lokalnych Grup Działania z Województwa Podkarpackiego

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku, członkowie Organów i pracownicy z 14 Lokalnych Grup Działania uczestniczyli w szkoleniu pt. „Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” …Czytaj dalej →

Szkolenie członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

W dniu 12 czerwca 2019 roku, odbyło się szkolenie zorganizowane dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Pracowników biura Lokalnej Grupy Działania                                     Nasze Bieszczady, pt. „Stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nasze Bieszczady w ramach PROW 2014 – 2020 (dokumenty …Czytaj dalej →

Walne Zabranie Członków Lokalnej Grupy Działania NASZE BIESZCZADY

W dniu 05 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko Parkowa 1, 38-600 Lesko, odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania NASZE BIESZCZADY. W trakcie zebrania Członkowie przyjęli: – Sprawozdanie Zarządu z działalności …Czytaj dalej →