Zakończenie cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 27 września 2018 roku Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zakończyła cykl spotkań związany z informowaniem lokalnej społeczności na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Planu komunikacji. W związku z planowanym …Czytaj dalej →

Wyjazd studyjny połączony z konferencją międzynarodową Węgry (Szarvas), 13-17 września 2018 r.

W celu nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz poznania walorów turystycznych i dziedzictwa kulinarnego w zakresie międzynarodowym  w dniach 13 – 17 września 2018 roku został zorganizowany wyjazd studyjny na obszar partnera Węgierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye, połączony w konferencją …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:   Podejmowanie działalności …Czytaj dalej →

„Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”.

W celu promocji obszarów LGD biorących udział w projekcie współpracy poprzez ukazanie najcenniejszych i najbardziej atrakcyjnych elementów dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem kulinariów oraz terenu ich pochodzenia, muzyki biesiadnej charakterystycznej dla partnerskich LGD oraz walorów turystycznych. W dniu 19.08.2018 r w Baligrodzie został …Czytaj dalej →

Projekt współpracy

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacja projektu współpracy „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki w oparciu o dziedzictwo kulinarne” została utworzona podstrona internetowa, na której będą na bieżąco przekazywane informacje o działaniach realizowanych w ramach …Czytaj dalej →

Warsztaty kulinarne w ramach projektu współpracy „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”

W celu zapoznania się z recepturami oraz sposobem sporządzania tradycyjnych potraw wywodzących się z obszarów partnerskich LGD z Podkarpacia i Węgierskich z okolic Szarvas oraz opracowanie listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu tradycyjnego, partnerskie Lokalne Grupy Działania z Podkarpacia biorące …Czytaj dalej →