Warsztat refleksyjny

12 lutego członkowie Rady, Zarządu, oraz pracownicy Biura LGD Nasze Bieszczady podczas warsztatu refleksyjnego podsumowali miniony rok pod względem wdrażania LSR i działań LGD zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. …Czytaj dalej →

Warsztat refleksyjny poświęcony bieżącej analizie procesu wdrażania LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w dniu 12 lutego br. o godzinie 13:00 w Lesku realizowany będzie warsztat refleksyjny poświęcony bieżącej analizie procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, w których uczestniczyć będą m.in. …Czytaj dalej →