Spotkanie w sprawie Projektu Współpracy

W dniu 13 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 1100 w Przemyślu, w siedzibie LGD “ZIEMIA PRZEMYSKA”., odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania oraz Rybackich Lokalnych Grup Działania w sprawie ustalenia wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji projektu współpracy. Udział w spotkaniu …Czytaj dalej →

Walne Zabranie Członków Lokalnej Grupy Działania NASZE BIESZCZADY

W dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 1430 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. W trakcie zebrania Członkowie przyjęli: Sprawozdanie Zarządu z działalności …Czytaj dalej →

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady

Członkowie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady Wg rozdzielnika Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 1430 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko. …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborach

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowy lub przebudowy …Czytaj dalej →