Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Procedurze określającej warunki, sposób i tryb udzielonego doradztwa

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Procedurze określającej warunki, sposób i tryb udzielonego doradztwa oraz jej załącznikach stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Zapraszamy …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w karcie oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru–rozwijanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z procedurą ewaluacji i monitoringu stanowiącą załącznik do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przeprowadzony został przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań zaplanowanych w ramach wdrażania LSR. Na podstawie analizy karty oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwijanie …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w karcie oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru–podejmowanie działalności gospodarczej (premie)

Zgodnie z procedurą ewaluacji i monitoringu stanowiącą załącznik do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przeprowadzony został przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań zaplanowanych w ramach wdrażania LSR. Na podstawie analizy karty oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru – podejmowanie …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady oraz jego załącznikach. Zapraszamy Państwa do przekazywania opinii w sprawie proponowanych zmian w przedmiotowym dokumencie. Wszelkie …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Procedurze wyboru i oceny operacji stanowiący załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR do Umowy nr 00023-6933- UM 0910006/15 …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Planie Komunikacji

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Planie Komunikacji stanowiący załącznik nr 5 do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Zapraszamy Państwa do przekazywania opinii w sprawie …Czytaj dalej →

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

Informujemy, że beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków na realizację zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizowanych operacji. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru ofert na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i …Czytaj dalej →

Protesty – autokontrola

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 21.03.2017 r. dokonała „autokontroli”, tj. weryfikacji wyników dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach, które wpłynęły do Biura LGD. Złożone protesty …Czytaj dalej →

Spotkania informacyjne „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. …Czytaj dalej →