Analiza efektywności działań komunikacyjnych

Dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowanie partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem …Czytaj dalej →

Informacja dla Wnioskodawców

W związku ze zgłaszanymi problemami z Generatorem wniosków przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosimy o wypełnianie wszystkich dokumentów w wersji excel/word.   Ponadto informujemy, iż ARiMR udostępniła dokument (www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html) zawierający najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wdrażania LSR (poddziałanie …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborach

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej: …Czytaj dalej →