Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Co do zasady sprzedawanie towarów lub oferowanie usług wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG albo KRS. Istnieją jednak pewne obszary działalności, które w świetle obowiązującego prawa, można wykonywać nie rejestrując działalności gospodarczej. Do takich obszarów działalności zalicza się: działalność agroturystyczną …Czytaj dalej →

Zaproszenie na szkolenia dotyczące organizacji pozarządowych

Zaproszenie (PDF) Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz pracowników gmin i powiatów, którym nie obca jest współpraca z NGO do udziału w szkoleniach. …Czytaj dalej →

Zakończenie cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

Za nami cykl spotkań informacyjnych na obszarze LGD. Gościliśmy kolejno w Baligrodzie, Cisnej, Komańczy, Lesku i Zagórzu. Wysoka frekwencja podczas spotkań dowodzi, że w nowym okresie programowania PROW 2014-2020. Podejście LEADER cieszy się nie mniejszym zainteresowaniem niż w minionych latach. …Czytaj dalej →

Informacja dot. zasad oceniania i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady realizując Plan Komunikacji pragnie poinformować potencjalnych wnioskodawców o zasadach oceniania i wyboru operacji przez LGD. Ogłoszenie o możliwości aplikowania o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie publikowane …Czytaj dalej →

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Zagórz

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Zagórz. Tematyka spotkania związana była z zbliżającymi się terminami naborów wniosków zaplanowanych w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Spotkanie odbyło się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka …Czytaj dalej →

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Baligród w dniu 08 listopada 2016 roku.

W ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Planu komunikacji w dniu 08 listopada odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Baligród  związane z planowanym naborem wniosków w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej. W celu …Czytaj dalej →