Wsparcie w starcie

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie od 01.08.2016 r. rozpoczęła realizację projektu “WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju …Czytaj dalej →

Nowe projekty dotacyjne w Bieszczadzkim Forum Europejskim

Projekt „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu: 01.08.2016r.-31.01.2018r. OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE …Czytaj dalej →