Aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady oraz poprawa wyposażenia organizacji/stowarzyszeń działających na ww. obszarze

W dniu 19.09.2019 r. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizacje projektu grantowego pn. Aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady oraz poprawa wyposażenia organizacji/stowarzyszeń działających na ww. obszarze. Projekt obejmuje realizacje 25 zadań na obszarze …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2019 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →

Regionalny Konkurs Grantowy programu Równać Szanse

Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Fundacja SMK jest lokalnym partnerem konkursu na terenie województwa: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Jesteśmy do dyspozycji w kwestii szkoleń, informacji, doradztwa z zakresu złożenia wniosku. Chętnie pomożemy oraz wskażemy dobre praktyki. …Czytaj dalej →

Posumowanie wyjazdu studyjnego

Skrócone godziny pracy biura

W związku z realizacją operacji pt. „Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”, realizowanej w ramach zawartej umowy nr. OW.VI.052.16.1.2019 z dnia 04.06.2019 r. na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata …Czytaj dalej →

Informacje o spotkaniach Bieszczaduj z Funduszami Europejskimi

Organizowane spotkania mają na celu szczegółowe omówienie zapisów konkursu ogłoszonego z RPO WP w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na Państwa pytania i wątpliwości odpowiadać będą pracownicy …Czytaj dalej →

Warsztaty kulinarne w ramach inicjatywy pn. Poszukiwacze kulinarnych skarbów

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zahoczewiu informuje iż po zakończonej rekrutacji uczestników inicjatywy pn. Poszukiwacze kulinarnych skarbów, współfinansowane ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu ,,Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:   Rozwój ogólnodostępnej …Czytaj dalej →