Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. “Staże 30+”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób …Czytaj dalej →

Zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie  licznych próśb, sugestii i propozycji ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z rozwojem ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, wychodzi z …Czytaj dalej →

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Od lutego 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z pożyczki skorzystać mogą: studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły lub …Czytaj dalej →