Warsztat refleksyjny

12 lutego członkowie Rady, Zarządu, oraz pracownicy Biura LGD Nasze Bieszczady podczas warsztatu refleksyjnego podsumowali miniony rok pod względem wdrażania LSR i działań LGD zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. …Czytaj dalej →

Warsztat refleksyjny poświęcony bieżącej analizie procesu wdrażania LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w dniu 12 lutego br. o godzinie 13:00 w Lesku realizowany będzie warsztat refleksyjny poświęcony bieżącej analizie procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, w których uczestniczyć będą m.in. …Czytaj dalej →

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiana niektórych treści …Czytaj dalej →

Finał projektu „Niepełnosprawni chcą i mogą”

Na scenie Bieszczadzkiego Domu Kultury w dniu 12.12.2017 r. grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Huzelach zaprezentowała przedstawiania pt.: „Serce Otwarte dla Wszystkich” oraz „Nadzieja jest wśród nas”. Spektakl był  finalnym wydarzeniem projektu „Niepełnosprawni chcą i mogą” dofinansowanego  z Programu „Działaj …Czytaj dalej →

Spotkanie informacyjne „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje i pożyczki na start firmy. Spotkanie odbędzie się: Lesko – 23 stycznia 2018 r., godz. …Czytaj dalej →

Analiza efektywności działań komunikacyjnych

Dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowanie partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 07.12.2017 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 7/2017 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej …Czytaj dalej →