Informacja o planowanych naborach wniosków – Granty

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków w II półroczu 2019 r. planuje ogłosić nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 13.11.2019 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:   Podejmowanie działalności …Czytaj dalej →

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

W listopadzie rusza kolejna rekrutacja Grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 …Czytaj dalej →

Partnerska wizyta

W dniu 21 października 2019 r. Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” z siedzibą w Miejscu Piastowym odwiedziła obszar Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w trakcie wizyty partnerów zostały zaprezentowane filmy promujące dobre praktyki oraz walory przyrodniczo – kulturowe i historyczne występujące …Czytaj dalej →

Aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady oraz poprawa wyposażenia organizacji/stowarzyszeń działających na ww. obszarze

W dniu 19.09.2019 r. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizacje projektu grantowego pn. Aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady oraz poprawa wyposażenia organizacji/stowarzyszeń działających na ww. obszarze. Projekt obejmuje realizacje 25 zadań na obszarze …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2019 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →