Słuchowisko pt. “Kuchnia Bojków i Łemków”

Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Regionalny zaprasza na “karpackie słuchowiska”, które będa odbywać się będą od września do listopada br. w formule on-line. Drugie z cyklu słuchowisko pt. “Kuchnia Bojków i Łemków” odbędzie się 22.09.2022 r. o godzinie 17:00. Słuchowisko poprowadzi …Czytaj dalej →

KONKURS „NAJLEPSZY SMAK PODKARPACIA”

1 edycja: 24 września 2022 r. 24 września 2022 roku w sali restauracyjnej Hotelu Ambasadorskiego w Rzeszowie , ul. Rynek 14 (parter)  w ramach festiwalu KARPATY NA WIDELCU odbędzie pierwsza edycja konkursu o tytuł „Najlepszy Smak Podkarpacia 2022”, w którym wyłonione zostaną  kulinarne produkty z regionu wyróżniające …Czytaj dalej →

Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady poprzez stworzenie sieci kontaktów międzyterytorialnych, w celu wymiany wiedzy w zakresie realizacji dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki.

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju …Czytaj dalej →

Drugi etap realizacji operacji pn. „Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady poprzez stworzenie sieci kontaktów międzyterytorialnych, w celu wymiany wiedzy w zakresie realizacji dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki.”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2022 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2022 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na …Czytaj dalej →

Warsztat konsultacyjny w gminie Komańcza

W dniu 02 sierpnia 2022 roku odbył się trzeci warsztat konsultacyjny z lokalną społecznością gminy Komańcza związany z procesem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027, serdecznie dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w warsztacie. Lokalna Grupa …Czytaj dalej →

Warsztat konsultacyjny w gminie Zagórz

W dniu 27 lipca 2022 roku odbył się drugi warsztat konsultacyjny z lokalną społecznością gminy Zagórz związany z procesem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027, serdecznie dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w warsztacie. Lokalna Grupa …Czytaj dalej →