Podsumowanie I etapu realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego zakończył proces oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa). Lokalna …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 2/2019/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 21.03.2019 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 2/2019/G w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, …Czytaj dalej →

SPOTKANIE INFORMACYJNE – PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2019

20 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko. Odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie Konkursu na mikro-dotację „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”. Którego operatorem są Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo …Czytaj dalej →