Dokumentacja aplikacyjna już dostępna

Uprzejmie zawiadamiamy, że została udostępniona pełna dokumentacja aplikacyjna przygotowana dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioski podzielone są na trzy grupy: dla wszystkich operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem operacji …Czytaj dalej →

Wsparcie w starcie

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie od 01.08.2016 r. rozpoczęła realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju …Czytaj dalej →

Nowe projekty dotacyjne w Bieszczadzkim Forum Europejskim

Projekt „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu: 01.08.2016r.-31.01.2018r. OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE …Czytaj dalej →